FŐOLDAL

A 3 tagú konzorcium által, 2 év alatt megvalósuló projekt célja áldozatsegítő és áldozattá válást megelőző szolgáltatások kifejlesztése és biztosítása, valamint a szakmai intézmények közötti kapcsolatépítés, tapasztalatcsere és képzések lebonyolítása.

A projekt Békés megye területén valósul meg, célcsoportja: áldozatok (vagyon elleni-, erőszakos-, életellenes bűncselekmények áldozatai); potenciális áldozatok (fiatalok, idősek); áldozatsegítésben közvetlenül vagy közvetve érintett dolgozók.

A projekt konkrét célja a fenti általános célokkal összhangban az állampolgárok áldozattá válásának megelőzését, az áldozatok sérelmeinek kezelését célzó együttműködési rendszer, szolgáltatások kialakítása Békés megye területén.

 

Az állampolgárok segítése érdekében a kiírás specifikus részcélok közül a projekt az alábbiakat célozza:

  • az állampolgárok önvédelmi képességének javítása;
  • a felkészített állampolgárok számának növekedése;
  • az állampolgárokat a kriminális cselekmények miatt érő negatív hatás csökkentése;
  • az áldozattá vált személyeknek nyújtható szolgáltatások szélesítése;
  • az ismételt áldozattá válás valószínűségének csökkentése;
  • az áldozatokkal kapcsolatba kerülő intézmények, szakemberek érzékenységének, tudásának növelése.

A projekt célja, hogy a helyi együttműködések révén a békés megyei állampolgárok jól hasznosítható, könnyen elérhető információkat, módszereket, képességeket szerezzenek arról, hogyan előzhető meg az, hogy kriminális cselekmények sértettjévé váljanak, megerősítsék önvédelmüket, fokozzák védekezőképességüket. Cél továbbá, hogy a már kriminális cselekmény áldozatává vált személyek segítő szolgáltatáshoz jussanak.

 

A projekt közvetlen célcsoportját az alábbi szereplők alkotják:

  • Bűnelkövetés áldozatai (vagyon elleni bűncselekmény áldozatai, erőszakos bűncselekmény áldozatai, életellenes bűncselekmény áldozatainak hozzátartozói; mentális állapot alapján: „nem súlyos” pszichés állapotban lévők, krízisben lévő áldozatok, utánkövetésre szoruló áldozatok)
  • Potenciális áldozatok (fiatalok, szülők, idős emberek)
  • Áldozatsegítésben érintett, az áldozatokkal közvetlenül foglalkozó, valamint az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szakemberek (Békés Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai, megyei áldozatsegítéssel foglalkozó szakemberek, megyei bírák és ügyészek, egészségügyi dolgozók, pedagógusok)

Főpályázó: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ

Konzorciumi partner I.: Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata

Konzorciumi partner II.: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Projekt kezdés dátuma: 2012.09.01.

Projekt befejezés dátuma: 2014.08.31.

Projekt költségvetés: 89.432.675 Ft

Támogatás intenzitás: 100 %