Készség- és képességfejlesztés

Készség- és képességfejlesztés az „Áldozatpolitika új irányai Magyarországon” című e-learning tananyag segítségével

A program célja, hogy az állampolgárokkal kapcsolatba kerülő szervezetek képviselői képet kapjanak az áldozatpolitika új irányai, az áldozatvédelem és az áldozatsegítés legfontosabb intézményeiről és megoldásairól, az áldozatokat bűntető eljárás során megillető jogokról és kötelességekről, esetleges áldozattá válásuknak jellemzőit, és annak elkerülési lehetőségeit, a nemre, életkorra figyelemmel: gyermek, fiatalkorúak, szépkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények jellemzőit, a tipikus áldozati helyzeteket. Fontos, hogy a résztvevők képet kapjanak mindazokról az intézményekről, állami és civil szervezetekről, melyek segítséget tudnak nyújtani a bűncselekmények áldozatává vált személyeknek. Cél, hogy a résztvevők megismerjék egymást, képet kapjanak az együttműködés lehetőségeiről.

A képzést az „Áldozatpolitika új irányai Magyarországon” című e-learninges tananyag segítségével valósítjuk meg, melynek tematikája a következő:

 

Modulok

Témakör

Óraszám

elméleti

Bűnmegelőzési alapismeretek

7

Az áldozatvédelem alapjai

2

Az áldozatsegítés alapjai

21

A bűncselekménnyel okozott kár főbb megtérülési formái

4

 

Bűnmegelőzési alapismeretek modul: A társadalmi kirekesztődés; bűnözés és kriminálpolitika; valamint a bűnmegelőzés alapvető tételeit és összefüggéseit mutatja be. Kiterjed a bűnmegelőzés fogalomrendszerének ismertetésére, illetve a hazai és nemzetközi bűnmegelőzési koncepciókra.

Az áldozatpolitika alapjai modul: Az áldozatpolitika alapvető tételeit, fejlődének hazai, illetve nemzetközi vonatkozásait ismerteti.

Az áldozatsegítés alapjai: Az áldozatsegítés rendszerének, valamint gyakorlatának, az áldozatsegítés pszichológiájának, illetve az áldozatsegítés hazai és nemzetközi modelljeinek ismertetésére terjed ki.

A bűncselekménnyel okozott kár főbb megtérülési formái: A helyreállító igazságszolgáltatás alapjait, a bűncselekménnyel okozott kár egyes megtérülési formáit, illetve azok hazai szabályozását mutatja be.

A program célcsoportját az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szervezetek képviselői alkotják. A tananyagot a célcsoport önállóan dolgozza fel.

A programmodulok során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség kompetencia által a résztvevők képessé vállnak az áldozattá személyek részére hatékonyabb támogatás nyújtására, az áldozatvédelem és áldozatsegítés szempontjainak eredményesebb érvényre juttatására. Hatékonyabban tudnak együttműködni azokkal az állampolgárokkal, akikkel tevékenységük során kapcsolatba kerülnek, eredményesebb együttműködést tudnak kialakítani, azon szervezetekkel, amelyek az áldozatsegítés és áldozatvédelem területén tevékenykednek. Képessé válnak ismeretek átadására az áldozatsegítő eljárás menetéről, a jelenleg igénybe vehető áldozatsegítési formákról és fórumokról. Eredményesebben átlátják a bűnmegelőzés területét, eszközrendszerét, főbb fogalmait, szabályait és intézményrendszerét, és hatékonyabban tudják érvényre juttatni a segítségnyújtás során az érintett emberi, állampolgári és a segítségnyújtáshoz kötődő jogait.