Interdiszciplináris képzés, esetmegbeszélések

a, A képzést, a különböző szakterületen dolgozók közös felkészítését a megye nyolc kistérségében évi egy alkalommal kívánjuk megvalósítani. A programmodul időtartama 14 gyakorlati óra.

 

Modulok

Témakör

Óraszám

gyakorlati

Konfliktuskezelő és kommunikációs tréning, esetmegbeszélések tartása

14

 

Konfliktuskezelési és kommunikációs tréning: A konfliktus fogalmának, forrásainak, típusainak, egyes konfliktus feloldási, illetve kezelési, kommunikációs technikáknak a bemutatására, esetmegbeszélések tartására terjed ki.

Egy csoport indításának tervezett létszáma 24 fő. A gyakorlati modul csoportbontásban valósul meg, 12 fős csoportokban. Túljelentkezés esetén, a kiválasztás során kiemelt szempont a projekt megvalósításában való közreműködés.
 

b, A KIH részéről sor kerül az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szervezetek munkatársainak és önkéntesek felkészítésére, a TÁMOP 5.6.2 kiemelt projekt önkéntes hálózat kiépítésére vonatkozó tapasztalatainak megosztásával, az önkéntesek toborzásához, önkéntes szerződések megkötéséhez és az önkéntesek felkészítéséhez szakmai segítség nyújtásával. A workshopok célja, egy közös dokumentum megszerkesztése, a projektelem megvalósításához szükséges fő feladatok kidolgozása és a feladatok ellátásáért felelős személyek kiválasztásával. A tapasztalatcsere nem képzési alkalom, de lehetőséget biztosít az egyes témákban való személyes és szervezeti fejlődésre, ötletgyűjtésre, működési folyamatok fejlesztésére. A tapasztalatcsere témái: a TÁMOP 5.6.2 önkéntes hálózat kiépítésére vonatkozó tapasztalatai, önkéntesek toborzása, kiválasztása, önkéntes szerződések megkötése, önkéntesek bevezetése a szervezetbe, felkészítése.

c, Az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szervezetek munkatársainak és önkéntesek felkészítésére esetmegbeszéléseket is szervezünk. A foglalkozások során kis csoportokban (max 10 fő), konkrét esetek kapcsán beszélik meg a felmerülő nehézségeket, problémákat, de a jó gyakorlatok átadásának is megfelelő terepe. Az esetmegbeszélés kiscsoportban történik, amelyek szervezése két elv mentén tervezett:

  • Kistérségi szinten, interdiszciplináris módon (több szakma képviselője együtt), kistérségi központokban. A rendezvényekre az első három hónapban, havonta kerül sor, alkalmanként négy órában.
  • Szakma-specifikus szinten, a megyei központban, ahol az egyes szakmákra jellemző speciális feladatok, problémák, jó módszerek szakmai feldolgozására kerül sor. A foglalkozásokat negyedévente (kivéve első negyedév), alkalmanként négy órában szervezzük meg.

Az esetmegbeszéléseket képzett, erre képesítést szerzett szakember vezeti (szociális végzettségű, vagy pszichológus végzettségű), személye később kerül kiválasztásra.