Rendkívüli osztályfőnöki óra

A "Rendkívüli osztályfőnöki órák" módszereként a foglalkozások során – témától függően – csoportos tréninget, értéktisztázó beszélgetéseket, strukturált játékokat, szituációs helyzetgyakorlatokat, interaktív foglalkozásokat és a készségfejlesztés adott, hatékony (értéktisztázás, véleményformálás, rendszerezés, stb.) formáját választjuk. A foglalkozások nyitottak, ahol lehetőséget biztosítunk, és elvárjuk kortárssegítők bekapcsolódását a programba.

 

Tervezett tematika:

 • A bűnmegelőzés fogalma, szerepe, megoldási lehetőségek
 • Az áldozat fogalma, az áldozatvédelem
 • A bűncselekmények áldozatává válásának megelőzési lehetőségei(rablás, nők elleni-erőszak, gyermekek szexuális zaklatása, családon belüli erőszak)
 • "Biztonságban szórakozni", szabályok a biztonságos szórakozás érdekében (viselkedés, öltözködés, kapcsolatteremtés, bizalom-bizalmatlanság, hogyan, kivel menjek biztonságban haza,stb.)
 • A segítő kapcsolat szerepe az áldozatgondozásban, hatékonyságának feltételei
 • Az áldozattá válás speciális esetei, jellemzői (a szexuális, családon belüli erőszak, közlekedési balesetek)
 • Önismeret (Milyen vagyok, mások milyennek látnak?)
 • "Énkép" és kialakulását befolyásoló hatások (családi, társadalmi, tömegkommunikációs, reklám hatások)
  • Értékítélet (személyes, kortársi-, csoport- és társadalmi értéke
  • Általános és személyes megküzdési készségek fejlesztése
  • Társas befolyásolás ellenállásának készségfejlesztése
  • Konfliktuskezelés, „problémás viselkedések” kiváltása, megoldási módozatok
 • A kommunikáció mint a kapcsolatteremtés eszköze, típusai

 

A foglalkozásokra a flexibilitás a jellemző, azaz nem ragaszkodunk az általunk leírt tematikához, mindig az adott csoport igényeinek, szükségleteinek függvényében választjuk meg a témákat. A foglalkozások célja az alábbi:

 • Biztonságos életvitelre ösztönző személyes változások elérése
 • Önmegvalósító tevékenységekre, pozitív jövőkép kialakítására ösztönzés
 • Önkifejezési, problémamegoldó, kommunikációs, konfliktuskezelési készségek fejlesztése
 • Önelfogadás növelése, elősegítése
 • Pozitív minták, értékek felmutatása az önkárosító tevékenységekkel szemben,
 • Szociális, társas viszonyok formálódásának elősegítése, az interaktivitás fokozása
 • Ön- és társismeret növelése, nyitottság és előítélet-mentesség előmozdítása
 • Iskolai szociális háló kiépítése a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében
 • Pedagógus-diák párbeszéd fejlesztése
 • Problémaérzékenység, problémaészlelés képességének elősegítése a célcsoportban és a tágabb szociális környezetben egyaránt
 • Elfogadás, tolerancia növelése
 • Hozzásegíteni a hatékony konfliktuskezelés, problémamegoldás és döntéshozás készségének kifejlesztéséhez