Csoportos és egyéni szupervízió

A szupervízió célja a segítő szakmában dolgozók mentális védelme és szakmai kompetenciájuk fejlesztése. A szupervízió fókuszában a szakmai személyiség áll, ami azt jelenti, hogy a személyiségfejlesztés a szakmai kontextus keretei között zajlik. Így fokozva a segítő tevékenység minőségét és hatékonyságát a segítő helyzetben, ahol különben a természetes személyes érintettség, vakfoltok miatti bevonódás akadályozhatná a munkát, elakadást okozhatna, vagy kiégéshez vezethetne.

A szupervízor reflektív jelenléte, kérdései segítségével a szupervizált képes lesz rálátni önmagára, a saját működésmódjára, elsajátítja az önreflexió képességét. A szupervízió a gyakorlati tapasztalatokból kiinduló és oda visszacsatoló tanulási folyamat.

Ilyen jellegű foglalkozásokra a projekt keretében havi gyakorisággal, alkalmanként négy órában kerítünk sort. A szupervízió megtartására külső szakembert kérünk fel. A csoportos foglalkozásokon 7 fő áldozatsegítő szolgálat munkatárs részvételével számolunk.