A büntetőeljáráson kívüli eljárásokban való részvétel biztosítása

A büntetőeljáráson kívüli mediációs, resztoratív, helyreállító eljárásokban való részvétel biztosítása

A mediáció, más néven közvetítői eljárás a konfliktus kezelés egyik hatékony eszköze. Egyik legfontosabb eleme a resztoratív jelleg, azaz a konfliktus kezelés fő célja a bűncselekmény, illetve a konfliktus előtti, eredeti állapotot helyreállítsa vagy legalább is a szereplők erre törekedjenek. A mediációs megbeszélés során a felek tisztázhatják a történteket, elmondhatják saját álláspontjukat, meghallgathatják a másik felet (annak álláspontját), a felek megérthetik mind a saját motivációjukat, mind a másik fél, a többi fél motivációját, szempontját. A mediáció jövő orientált, a továbblépésben, a továbbélésben segít. A mediátor ebben a folyamatban semleges, pártatlan szerepet tölt be. Nem ő dönt, nem ad ötleteket, nem javasol. A megoldást a feleknek kel megtalálniuk. Az eljárás önkéntes. Ezek a körülmények segítik a feleket abban, hogy olyan egyezséget tudjanak kötni, mellyel mindegyik fél nyertesnek érezheti magát.

A büntetőügyi mediáció specifikuma, hogy az elkövető bocsánatot kérhet az elkövetett tettéért és annak sértettre nézve káros következményeiért, segítséget kaphat a bűnismétlés megelőzésében. Mentesül a büntetőjogi következmények alól. A sértett jóvátételt kérhet, a megbeszélés segíti a veszteség feldolgozást, a történtek lezárását.

2007. óta több mint 15 000 büntetőügyi közvetítői eljárásra került sor. 5 év alatt Békés megyében több mint 550 ügyet utaltak mediációra. A jelenlegi szabályozás eléggé leszűkíti a bevonható szereplők körét, mivel csak 5 év szabadság vesztésnél nem súlyosabban büntethető ügyekben, csak közlekedési, vagyon elleni és személy elleni ügyekben alkalmazható a közvetítői eljárás. Több évtizedes külföldi tapasztalatok mutatják, hogy az egész büntetőeljárás folyamán, lényegében bármely bűncselekményhez kapcsolódóan helye lehet a mediációnak. Életellenes esetekben a helyreállítás realitása megkérdőjelezhető, de mégis helye van a mediációnak, hiszen tisztázható a felek motivációja az esettel kapcsolatosan, a sértett (áldozat) hozzátartozói válaszokat kaphatnak kérdéseikre, képessé tehetők a veszteség feldolgozásában.

Magyarországon súlyos (akár életellenes) bűncselekmények kapcsán nincs kialakult mediációs gyakorlat. Külföldi példák adaptációja szükséges, ez megfelelő képzéssel megvalósítható. A megfelelő módszerek: videó üzenet, szerepjáték, önsegítő csoport, közösségi mediáció, konferencia módszer.

A projekt keretében szervezett mediációs foglalkozásoktól hatékony veszteségfeldolgozást, tartós pszichikai egészségmegőrzést, az érintett felek első, másodlagos és harmadlagos viktimizációjának megelőzését és elkerülését várjuk.

A foglalkozásokon Békés megye területén élő, 14 éves kor feletti áldozatok és azok családtagjaik, hozzátartozóik, baráti körük vehetnek részt. Nem csak azok a személyek, akik megjelennek az áldozat segítő szolgálatnál, hanem a rendőrség, polgárőrség, családsegítő és gyerekjóléti szolgálatok, gyámhatóság és gyámhivatalok munkatársainak bevonásával egyéb bűncselekmény áldozatául esett személy is.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a bűncselekmény jelentős részében nem válik ismertté az elkövető, az áldozatok súlyos bűncselekmények elkövetése esetén fordulnak a szolgálathoz, melyek elmélyült személy közi konfliktussal járnak, sok esetben életellenes cselekményekkel kapcsolatban is. Tapasztalat szerint a fenti okok miatt a célcsoport tagjainak bevonása nehézségbe ütközhet. A bevonás hatékonyabbá tétele céljából a következő elemek végrehajtását tervezzük a projektben.

a, A célcsoport kibővítése. Nem csak azok bevonása, akikre az Ást. Tv. (áldozat segítésről szóló törvény) vonatkozik. Társ intézmények bevonásával kisebb bűncselekmény esetén is felajánlható a konfliktuskezelés, ha nem bizonyosodik be a bűncselekmény elkövetése, de a felek nyitottak a mediációra. Tehát bővíthető a kör és változhat a célcsoport összetétele. Motiváltabb felekkel lehet kapcsolatba kerülni.

b, A projekt elején és végén egy 3-3 órás tréninget tartunk, ahol az összes mediációban érintett munkatárs részt vesz. A projekt elején az elvárásokról, félelmekről esik szó, a végén pedig a program értékelése történik meg.

A projekt keretében összesen 4 mediációs ügy/közösségi mediációs eljárás megvalósítása történik meg (egy ügy maximum 3 ülést foglal magában).