Bírák, ügyészek felkészítése

Tapasztalatunk szerint a büntetőeljárásban közreműködő ügyészek, bírák szakmai felkészültsége nem kifogásolható. Részben éppen a nagy szakmai elvárások miatt, részben az empatikus bánásmód speciális tudásanyaga miatt ezen a téren hiátus mutatkozik. A jogi képzés nem terjed ki a mentálhigiénés ismertekre, ugyanakkor az eljárások sértetti pozíciójában lévő személyek mindenképpen különös bánásmódot igényelnek. A testileg-lelkileg sérült áldozatok legalábbis sokkhatás alatt állnak, de az esetek többségében krízishelyzetben vannak. Gyakran egészen egyszerűen nem értik meg a szakszerű, jogi kifejezéssekkel telített kérdéseket, és emiatt akár nem adekvát választ is adhatnak. Együttműködésük, egyenrangú félként való kezelésük érdekében feltétlenül szükség van a büntető eljárás szakembereinek „érzékenyítésére”. Szükséges az ezen a területen járatlan bírók, ügyészek képzése annak tudatosítása érdekében, hogy a sértett nem a büntető eljárás „ürügye”, hanem éppen az ő személye, sérelme, áldozattá válása várja az igazság szolgáltatását.

A jogi ismeretek mellé szükségeltetik ezen tudásanyag mentálhigiénés szemléletű megközelítése, annak a többletnek az elsajátítása, ami azt a célt szolgálja, hogy a sértettel megfelelő kapcsolatot lehessen kialakítani. Az áldozat sérelmeit az eljárás ne fokozza, kiszolgáltatottságát ne mélyítse, hanem az eljáró ügyész, bíró emberibbé téve az eljárást, akár már gyógyítson is.

Az egy napos, nyolc óra időtartamú képzést az ügyészek és a bírók részére külön-külön szervezzük meg, figyelembe véve a büntető eljárásban betöltött más-más szerepüket. A tematikus napon lehetőség nyílik a fejlődéslélektanról, a bántalmazásról, a krízisről és a gyászmunkáról történő elbeszélgetésre. A témák közé önismereti anyag is beépítésre kerül, illetve a kiégéssel kapcsolatos szakmai irodalmat is áttekintik.

A két szakmai nap 3-3 bíró és ügyész mentálhigiénés képzésére terjed ki. A mentálhigiénés ismeretek átadásán túl lehetőség van arra, hogy az áldozatsegítés intézményrendszerével megismertessük a résztvevőket, így arra is alkalmassá váljanak, hogy erről korrekt tájékoztatást adhassanak.

A résztvevők tájékoztatás kapnak az áldozatsegítés európai gyakorlatáról, valamint a hazánkban kialakulóban lévő gyakorlatról. A 2005 évi. CXXXV. törvény meghatározza azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az áldozattá vált személyeknek biztosítani szükséges. A szolgáltatások ismertetését konkrét, valós esetek feldolgozásával kívánjuk szemléltetni. E megközelítésben az eljáró ügyészek, bírák figyelmét az áldozatokra és a velük való empatikus bánásmód szükségességére kívánjuk irányítani.